XXIX CONCURS DE DOLÇOS TRADIÇIONALS DE PASCUA


FORN DE GERMAN OBTE EL 1 PREMI AL CONCURS DE DOLOS TRADIONALS DE PASCUA. EN EL APARTAT DE COCES DE PANSES I ANOUS CELEBRAT EL PASSAT 25 DE MAR DE 2013 A VALENCIA