XLIV CONCURS DE ESCAPARTS DE PÀ DE VALÈNCIA


Forn de German obte el 4 premi de escaparts de p de Valncia en el concurs celebrat el passat 23 septembre a Valncia